Mé online portfolio… paragon-design.cz

Když budete chtít napsat… par.agon@email.cz
Dát palec… Facebook
Pískat si… Twitter
Zadribbblovat… Dribbble
Nebo kouknout… Instagram
Případně hodnotit… Behance